polityka prywatności

Z polityki prywatności można się dowiedzieć, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy i udostępniamy informacje, przekazane nam za pośrednictwem serwisu internetowego.

Prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności przed rozpoczęciem korzystania z naszej strony i przekazaniem jakichkolwiek danych za jej pośrednictwem.

Serwis PiekniejszeZycie.org jest własnością Fundacji Piękniejsze Życie.

Korzystanie z serwisu internetowego PiekniejszeZycie.org jest równoznaczne z przyjęciem zapisów naszej polityki prywatności dostępnej na stronie www.PiekniejszeZycie.org/polityka-prywatnosci-s261. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności.

Niniejsza strona nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej lat 13. Nie ponosimy odpowiedzialności za informacje zebrane od tej grupy wiekowej.

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu jest właściciel Serwisu – Fundacja Piękniejsze Życie. Dane osobowe użytkownika Serwisu od dnia 25 maja 2018 r. podlegają ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r., i innymi mającymi zastosowanie przepisami prawa oraz niniejszą Polityką Prywatności.Polityka Prywatności określa sposób zbierania, wykorzystywania i udostępniania danych osobowych, przekazanych przez użytkowników za pośrednictwem Serwisu. 

Wszystkie dane osobowe przekazane za pośrednictwem Serwisu są wykorzystywane w celu umożliwienia korzystania z całości Serwisu. Ponadto dane te wykorzystywane są do niezbędnych kontaktów z użytkownikami Serwisu oraz w celu lepszego dostosowywania prezentowanych treści do ich potrzeb i zainteresowań.

Właściciel Serwisu udostępnia dane osobowe użytkowników przekazanych za pośrednictwem Serwisu wyłącznie zafanym firmom świadczącym usługi informatyczne i hostingowe, a w przypadku korzystania z części wymagającej logowania (dla sponsorów i wolontariuszy) również usługi usługi pocztowe i kurierskie wyłącznie w zakresie realizacji celu niniejszego Serwisu.

Użytkownicy korzystający z Serwisu pozostają anonimowi tak długo, jak sami nie zdecydują inaczej i nie udostępnią swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularzy dostępnych na stronach Serwisu.

Za pośrednictwem formularzy zamieszczonych na stronach Serwisu zbierane są następujące dane: imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu.

Każdy użytkownik, który udostępni swoje dane osobowe ma prawo wglądu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, przenoszenia.

W sprawie danych osobowych prosimy o kontakt na adres mailowy: fundacja@piekniejszezycie.org.

Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe są przetwarzane w Serwisie odpowiednio: do czasu wycofania zgody lub do końca czasu trwania porozumienia o współpracy (Wolontariusze i Sponsorzy).

Jedynie uprawnieni pracownicy właściciela Serwisu oraz inne osoby zajmujące się obsługą Serwisu mają bezpośredni dostęp do danych osobowych użytkowników Serwisu. Osoby uprawnione zobowiązane są do zachowania tych danych w ścisłej tajemnicy i uniemożliwienia dostępu do nich osobom nieuprawnionym. Dane osobowe nie są przekazywane do Państw trzecich. Zebrane za pośrednictwem Serwisu dane osobowe mogą zostać przekazane organom wymiaru sprawiedliwości w kraju lub za granicą na ich żądanie, zgodnie z obowiązującymi prawa.

Prawa autorskie

Informacje zamieszczone w serwisie internetowym są chronione prawem autorskim. Powielanie, tłumaczenie, wprowadzanie do pamięci, przetwarzanie na inne media elektroniczne jest zabronione. Kopiowanie i użytkowanie również we fragmentach - jest dozwolone (za wyjątkiem korzystania do celów prywatnych) jedynie po uzyskaniu zezwolenia firmy PiekniejszeZycie.org.

Treść i struktura strony internetowej chronione są prawem autorskim. Powielanie informacji, wykorzystanie tekstów w całości lub jego fragmentów bądź materiałów graficznych, wymaga wcześniejszej pisemnej zgody. Prawo do publikacji i powielania przysługuje wyłącznie firmie PiekniejszeZycie.org. Zebrane informacje mogą zostać przekazane organom wymiaru sprawiedliwości w kraju lub za granicą, które mogą kierować się innymi przepisami odnośnie danych osobowych, niż w kraju, którego jesteś mieszkańcem.

Bezpieczeństwo

Na niniejszej stronie internetowej podjęto stosowne kroki w celu zabezpieczenia podawanych na niej danych osobowych oraz w celu ich ochrony przed zgubieniem, nadużyciami, oraz dostępem, udostępnieniem, zmianą lub zniszczeniem bez zezwolenia. Prosimy jednak pamiętać, że żaden przekaz internetowy nie jest całkowicie bezpieczny i wolny od błędów. Zwłaszcza e-maile, przesyłane na i przez tę stronę, mogą być nie zabezpieczone.

Odsyłacze

Witryna może zawierać także linki prowadzące na inne strony internetowe. Niniejsza deklaracja o ochronie danych nie obejmuje innych serwisów. Nie mamy żadnego wpływu na przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych przez administrujących te strony.

Statystyki

Na podstawie uzyskanych od użytkowników informacji i danych, a także na podstawie danych technicznych związanych z logowaniem się do serwisu i poruszaniem po nim, sporządzane są zbiorcze zestawienia statystyczne, które są ujawniane podmiotom trzecim. Zestawienia statystyczne nie zawierają danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników.

Znaki towarowe

Wszelkie zastrzeżone nazwy i loga firm, pojawiających się w materiałach udostępnianych przez serwis PiekniejszeZycie.org zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji. Pliki cookies"Cookies" (pliki z informacjami konfiguracyjnymi) ułatwiają korzystanie z witryny, zapisując dane potrzebne do zalogowania i zbierania statystyk. Korzystanie z serwisu jest również możliwe bez używania plików cookies. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookies. W każdej chwili można je wyłączyć lub ustawić przeglądarkę internetową tak, aby informowała o wszystkich sytuacjach związanych z przesyłaniem tego typu plików.

 
DOŁĄCZ DO NAS
Uprzejmie informujemy, że strona korzysta z plików Cookie, kliknij tutaj by dowiedzieć się więcej. Jednocześnie chcielibyśmy poinformować o tym, że od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przetwarzaniem danych osobowych (RODO) i w związku z tym informacje na temat podmiotu i zakresu przetwarzania ewentualnie podanych przez Państwa danych osobowych w serwisie piekniejszezycie.org są dostępne tutaj
Polityka przetwarzania danych osobowych w serwisie PiekniejszeZycie.org w nawiązaniu do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO).
1. O jakich danych mówimy ?

W przypadku użytkowników serwisu chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu PiekniejszeZycie.org, w tym zapisywanych w plikach cookies.

 

W przypadku Sponsorów, Wolontariuszy i Partnerów chodzi o dane osobowe niezbędne do kontaktu i sprawnej realizacji warsztatów i innych celów statutowych Fundacji Piękniejsze Życie. W tym przypadku zbieramy (imiona, nazwiska, telefon, email, adres pocztowy).

 

Nie zbieramy i nie przetwarzamy danych osobowych Pacjentek biorących udział w warsztatach- zapisy na warsztaty prowadzą wyłącznie pracownicy Współpracujących Szpitali.

2. Kto będzie administratorem Twoich danych osobowych ?
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Fundacja Piękniejsze Życie, ul. Widok 16 lok. 5 00-023 Warszawa
3. W jakim celu chcemy przetwarzać Twoje dane ?

Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce prywatności, między innymi do:

  • sprawnego kontaktu (obsługi wiadomości przekazywanych Nam poprzez formularz kontaktowy, każdorazowo za zgodą na przetwarzanie danych osobowych)
  • obsługi zgłoszeń wolontariuszy (na podstawie porozumienia o współpracy, w kalendarium online)
  • wysyłki paczek z materiałami na warsztaty (do osób upoważnionych przez Szpital)

 

4. Komu możemy przekazać dane ?

Jeśli jesteś użytkownikie tej strony: Twoje dane osobowe gromadzone w serwisie PiekniejszeZycie.org nie będą przekazywane innym podmiotom.

Jeśli jesteś Wolontariuszem, Partnerem, Przedstawicielem Sponsora lub Współpracującego Szpitala: Twoje dane osobowe w określonych sytuacjach mogą zostać powierzone współpracującym z Nami zaufanym firmom zapewniającymi usługi kurierskie, pocztowe, telekomunikacyjne, księgowe, magazynowy czy informatyczne. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zadań tych firm.

5. Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych ?

Masz prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz otrzymać informacje w jakim zakresie były przetwarzane Twoje dane osobowe. W tym celu skorzystaj z formularza kontaktowego znajdującego się tutaj

Informujemy także, że przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych ?

Zbieramy (i przetwarzamy) tylko te dane, które są niezbędne do kontaktu, sprawnej organizacji warsztatów, realizacji celów statutowych Fundacji oraz w celach marketingowych (w tym profilowanie oraz w celach analitycznych).

Przetwarzanie danych Sponsorów, Partnerów i Wolontariuszy będzie odbywać się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Fundacji.

Przetwarzanie danych w celach marketingowych (na stronie www.piekniejszezycie.org) będzie odbywać się na podstawie Twojej zgody. Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i możesz ją wycofać w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

 

FORMULARZ KONTAKTOWY - PRZETWARZANIE DANYCH
FORMULARZ KONTAKTOWY